Imeachtaí | Events

Campaí Samhraidh 2017

17. 06. 21
posted by: Riarthoir
Last Updated: 21 June 2017
Created: 21 June 2017
Hits: 876

Beidh NA MACALLAÍ ag rith campaí samhraidh Gaeilge i Mí Iúil ag 'An Tobar', Baile Loch Garman. Is le haghaidh daltaí bunscoile agus méanscoile na campaísiúd agus beidh an bhéim ar Ghaeilge labhartha sna campaí. Beidh neart imeachtaí ann idir spóirt, damhsa ar an Sean-nós, cluichí agus ceoil traidiúnta agus go leor leor eile! Tuilleadh eolais le fáil ó 087 913 5271 nó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na Macallaí will be running Irish Language Summer Camps in Iúil in 'An Tobar', Wexford Town. The camps are for primary and secondary school students and the focus of the camps is on spoken Irish. There will blenty of activities between sports, sean-nós dancing, games, traditional music and much much more. For more information contact 087 913 5271 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alt Sheachtainiúil sa Wexford Echo

17. 01. 17
posted by: Riarthoir
Last Updated: 17 January 2017
Created: 17 January 2017
Hits: 1162

Tá an Wexford Echo ag iarraidh go mbeadh alt seachainiúil Ghaeilge nó faoin gcultúr Gaelach sa pháipéar. Táimid ag cur liosta le chéile de dhaoine a bheadh sásta alt bheag a scríobh go rialta don pháipéar. Má tá spéis agat ann déan teagmháil linn ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Wexford Echo is hoping to have a weekly Irish Language article or cultural article. We are putting together a list of people who would be happy to write a short article on a regular basis for the paper. If you are interested please contact us on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eagrán Nollaig den Wexford People

16. 12. 03
posted by: Riarthoir
Last Updated: 03 December 2016
Created: 03 December 2016
Hits: 1134

Tá an Wexford Echo ag cur leagan Gaeilge den pháipéar le chéile don Nollaig. Má tá aon smaointe agaibh nó ábhar a bheadh oiriúnach don pháipéar cur chugainn iad! Táimid ag lorg dánta, amhráin, stair, cuimhní cinn, scéalta, traidisiúin, íomhánna agus a leithéid! Cuir chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iad

The Wexford Echo is putting together a one-off bilingual (Irish/English) spread in the run up to Christmas. We would love to see a mix of poetry, songs, history, old traditions, reflections, anecdotes, images that would be so good people would want to put it on the kitchen or class wall. If you have any information that you think would be suitable, send it to us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Go raibh míle maith agaibh!

Subcategories